No Image

कबहुँ न नाथ नींद भरि सोयो

July 4, 2015 Editor 1

– कमलाकर त्रिपाठी बाँके बिहारी घर से दुई-तीन कोस चलल होइहँ कि ओनकर माई चिल्लइलिन, ”रोका हो गड़िवान, दुलहिन क साँस उल्टा होय गइल.“ बाँके […]

Advertisements