No Image

भ्रष्टाचार सबले बड़ समस्या बाकिर कुछ निदानो त होखो

December 21, 2010 OmPrakash Singh 0

– पाण्डेय हरिराम आजुकाल्हु अइसन लागे लागल बा कि मानो भ्रष्टाचार आ साम्प्रदायिकता देश के सबले बड़हन समस्या बाड़ी सँ आ एकनी के खतम होखते […]

No Image

ई सब चलेला एहिजा

November 30, 2010 OmPrakash Singh 0

– पाण्डेय हरिराम देश के हर आदमी जवना सिस्टम में जी रहल बा ओहिजा के मूलमंत्र ह . “ई सब चलेला एहिजा”. ओह हालत में […]