Tag: कात्यायनी

दुर्गा माई के नौ रुप 6.कात्यायनी

(षष्ठी, बियफे, १० अक्टूबर २०१३) चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना | कात्यायनी शुभं दद्याद्देवी दानवघातिनी | माई दुर्गा अपना छठा रूप में ”…