No Image

दुर्गा माई के नौ रुप 3.चन्द्रघण्टा

October 7, 2013 Editor 0

(नवरात्र के तीसरा दिन सोमार, ७ अक्टूबर २०१३) पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता | प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता | माई दुर्गा अपना तीसर रूप में “चन्द्रघण्टा” का […]