Tag: लाल लाल ओठवा से बरिसे ललईया

लाल लाल ओठवा से बरिसे ललईया

लाल लाल ओठवा से बरिसे ललईया हो कि रस चुवेला जइसे अमवा का मोजरा से रस चुवेला हो कि रस चुवेला लागे वाली बतिया ना बोलऽ मोरे राजा हो करेजा…