Tag: वसंत पंचमी

बरिसावऽ माँ नेह सुधा

– रामरक्षा मिश्र विमल बरिसावऽ माँ नेह सुधा कब ले जियरा छछनल। जग जीवन पर छवल निराशा लागि रहल मधि रइनि अमवसा कब ले पूरनवासी आई दया रूप उमगल। अनाचार…