No Image

भ्रष्टाचार सबले बड़ समस्या बाकिर कुछ निदानो त होखो

December 21, 2010 OmPrakash Singh 0

– पाण्डेय हरिराम आजुकाल्हु अइसन लागे लागल बा कि मानो भ्रष्टाचार आ साम्प्रदायिकता देश के सबले बड़हन समस्या बाड़ी सँ आ एकनी के खतम होखते […]