दू गो डाक्टरी कविता

- डा. कमल किशोर सिंह हम  रटीला रोजे  'हिपोक्रेटिस' हृदय में, धरि 'धनवंतरी' ध्यान, हम रटी ला रोजे रोगान शेषान, रोगान शेषान. छछनावे, तडपावे, फेर दुहि लेला प्राण, बचल ना…

Scroll Up