दि कश्मीर फाइल्स : एगो फिलिम जवन देश के मिजाज बदल दिहलसि

फिलिम त बहुते बनली सँ, कुछ सफल भइली सँ, त कुछ असफल. बाकिर बहुते कम फिलिम अइसन होखेली सँ जवन देश के मन मिजाज बदले के बेंवत राखेली सँ. अइसने…

Scroll Up