No Image

माई बाप अउर सुख दुख

May 8, 2011 OmPrakash Singh 1

– पाण्डेय हरिराम जिनगी माई के अँचरा के गाँठ जइसन होले. गाँठ खुलत जाले. कवनो में से दुख त कवनो में से सुख निकल आवेला. […]