Tag: सोफा पर पसरल मुख्यमंत्री

सोफा पर पसरल मुख्यमंत्री – बतंगड़ – 91

ई देश तरह-तरह के मुख्यमंत्री देख चुकल बा. बाकिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जोड़ खोजल मुश्किल बा. बिहार के लबार मुख्यमंत्री रहल चाराचोर रुपिया जतना कमइले होखसु बाकिर ओकरो इज्जत…